http://old.bnakaran.com/rss/new-props?type=1%3Fc <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2024-07-24T12:46:01+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-քանաքեռ-զեյթունում-երևան-d119295 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան - 105,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 2/15, 2 սենյակ, 105,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d115680 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 89,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 5/5, 2 սենյակ, 89,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d116220 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 108,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 10/10, 2 սենյակ, 108,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d119287 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 118,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 2/5, 3 սենյակ, 118,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-արաբկիրում-երևան-d65171 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 1,200 $/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 3/9, 3 սենյակ, 1,200 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/1-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d119296 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 75,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 3/12, 1 սենյակ, 75,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d119297 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 160,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 11/14, 2 սենյակ, 160,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-4-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d119294 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,300,000 Դ/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 3/16, 4 սենյակ, 1,300,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-շենգավիթում-երևան-d119293 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Շենգավիթ, Երևան - 240,000 Դ/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 9/9, 3 սենյակ, 240,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d117776 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 139,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 7/9, 2 սենյակ, 139,000 $]]> http://old.bnakaran.com/5-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d117245 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Դավթաշեն, Երևան - 540,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 18/18, 5 սենյակ, 540,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d113148 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 18,000 Դ/օր]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 1/4, 1 սենյակ, 18,000 Դ/օր]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d116465 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 56,650,000 Դ]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 4/10, 3 սենյակ, 56,650,000 Դ]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d114651 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 74,750,000 Դ]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 9/10, 3 սենյակ, 74,750,000 Դ]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d115764 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 450,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 5/7, 3 սենյակ, 450,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d113979 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 80,100,000 Դ]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 6/9, 4 սենյակ, 80,100,000 Դ]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d114650 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 36,300,000 Դ]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 5/10, 2 սենյակ, 36,300,000 Դ]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-1-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d37628 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 350,000 Դ/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 7/11, 1 սենյակ, 350,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d18874 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 900 $/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 2/4, 2 սենյակ, 900 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-արաբկիրում-երևան-d108365 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 310,000 Դ/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 2/5, 2 սենյակ, 310,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d109532 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,000 $/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 3/11, 3 սենյակ, 2,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/5-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d103885 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 900,000 $]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 6/8, 5 սենյակ, 900,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d99709 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,400 $/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 6/9, 3 սենյակ, 2,400 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d108978 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,500 $/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 8/10, 2 սենյակ, 2,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-5-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d117762 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 5,000 $/ամիս]]> 2024-07-24T12:46:01+04:00 2, հարկ 9/15, 5 սենյակ, 5,000 $/ամիս]]>