http://old.bnakaran.com/rss/new-props?type=1 <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2024-06-24T23:14:33+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d118624 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 950,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 8/22, 4 սենյակ, 950,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-քանաքեռ-զեյթունում-երևան-d109590 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան - 300,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 3/4, 3 սենյակ, 300,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d115135 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,100 $/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 8/14, 2 սենյակ, 1,100 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d119149 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 275,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 6/18, 3 սենյակ, 275,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d119151 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 310,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 10/11, 3 սենյակ, 310,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-արաբկիրում-երևան-d101618 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 1,200 $/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 13/16, 2 սենյակ, 1,200 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d107409 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,200 $/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 15/17, 2 սենյակ, 1,200 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d118513 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 224,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 11/18, 3 սենյակ, 224,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d117776 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 139,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 7/9, 2 սենյակ, 139,000 $]]> http://old.bnakaran.com/5-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d117245 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Դավթաշեն, Երևան - 540,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 18/18, 5 սենյակ, 540,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d110016 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 400,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 3/13, 4 սենյակ, 400,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d115680 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 89,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 5/5, 2 սենյակ, 89,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d102768 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Էրեբունի, Երևան - 46,500,000 Դ]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 3/3, 3 սենյակ, 46,500,000 Դ]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d97136 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 280,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 5/5, 3 սենյակ, 280,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d119145 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,000 $/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 8/16, 2 սենյակ, 2,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d101296 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 148,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 3/5, 3 սենյակ, 148,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-1-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d107434 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 900 $/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 7/10, 1 սենյակ, 900 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d108261 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 550,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 20/23, 3 սենյակ, 550,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d90192 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 395,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 18/23, 2 սենյակ, 395,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d119143 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 174,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 14/18, 2 սենյակ, 174,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d119144 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Աջափնյակ, Երևան - 115,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 9/9, 3 սենյակ, 115,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d118118 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 220,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 3/3, 2 սենյակ, 220,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d111579 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,800 $/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 6/14, 2 սենյակ, 1,800 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d115483 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,000 $/ամիս]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 1/4, 3 սենյակ, 2,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d118426 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 420,000 $]]> 2024-06-24T23:14:33+04:00 2, հարկ 7/10, 3 սենյակ, 420,000 $]]>