http://old.bnakaran.com/rss/new-props?category=2 <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2022-08-10T16:00:27+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/արտադրական-տարածքի-վաճառք-աբովյանում-d110532 <![CDATA[Արտադրական տարածք, Աբովյան, Կոտայք - պայման.]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/1, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d75544 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,300,000 Դ/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/9, 1,300,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-արաբկիրում-երևան-d110240 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 800,000 Դ/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/5, 800,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/հյուրանոցային-համլիրի-վաճառք-նորք-մարաշում-երևան-d103993 <![CDATA[Հյուրանոցային համալիր, Նորք Մարաշ, Երևան - 3,000,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, 3,000,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d109607 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 420,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 3/3, 420,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-գրասենյակային-շենք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d111951 <![CDATA[Գրասենյակային շենք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 2,360,000 Դ/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 2/5, 5 սենյակ, 2,360,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-նորք-մարաշում-երևան-d111514 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Նորք Մարաշ, Երևան - 461,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/5, 461,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d110495 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Դավթաշեն, Երևան - 1,800,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 2/2, 1,800,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d97900 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,500 $/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/12, 2,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-քանաքեռ-զեյթունում-երևան-d110874 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան - 1,200,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/1, 1,200,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-արաբկիրում-երևան-d111138 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 5,500,000 Դ/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 2/2, 5,500,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d112029 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 5,500 $/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/1, 5,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d107400 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 800,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/5, 800,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d113240 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,500 $/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, 1,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d108910 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 5,500,000 Դ/ամիս]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 3/3, 5,500,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-նոր-նորքում-երևան-d113320 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Նոր Նորք, Երևան - պայման.]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 4/4, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/հյուրանոցային-համլիրի-վաճառք-մարտունիում-d107251 <![CDATA[Հյուրանոցային համալիր, Մարտունի, Գեղարքունիք - պայման.]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 7/7, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d102251 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Էրեբունի, Երևան - 1,300,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 4/4, 1,300,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d103303 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 149,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/12, 149,000 $]]> http://old.bnakaran.com/հյուրանոցային-համլիրի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d103027 <![CDATA[Հյուրանոցային համալիր, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 850,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 2/2, 850,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d94361 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - պայման.]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 3/15, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d111552 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 470,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/9, 470,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d111751 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 195,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 2/3, 195,000 $]]> http://old.bnakaran.com/խանութի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d113289 <![CDATA[Խանութ, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 355,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 1/1, 355,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d110999 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Էրեբունի, Երևան - 1,530,000 $]]> 2022-08-10T16:00:27+04:00 2, հարկ 2/2, 1,530,000 $]]>