http://old.bnakaran.com/rss/new-props?category=2 <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2024-06-20T23:53:22+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d103489 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 1,800,000 $]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 4/4, 1,800,000 $]]> http://old.bnakaran.com/գրասենյակային-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d94458 <![CDATA[Գրասենյակային տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,385,000 $]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 7/10, 3 սենյակ, 1,385,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d117003 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Դավթաշեն, Երևան - 150,000 $]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1/14, 150,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-սրճարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d119124 <![CDATA[Սրճարան, Փոքր Կենտրոն, Երևան - պայման.]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-արաբկիրում-երևան-d118462 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 4,800,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 3/4, 4,800,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-գրասենյակային-տարածք-արաբկիրում-երևան-d118459 <![CDATA[Գրասենյակային տարածք, Արաբկիր, Երևան - 1,710,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1/5, 5 սենյակ, 1,710,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-արաբկիրում-երևան-d118306 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 2,720,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, 2,720,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-արաբկիրում-երևան-d118304 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 2,850,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, 2,850,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d117255 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 10,000 $/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1/9, 10,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d116230 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 4,000 $/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1/14, 4,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d117742 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 115,000 $]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1/5, 115,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d97988 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - պայման.]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1/5, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d117497 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 5,000,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 3/14, 5,000,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-արաբկիրում-երևան-d118463 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 2,000,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 3/5, 2,000,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d111193 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 15,000 $/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 2/2, 15,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-քանաքեռ-զեյթունում-երևան-d117740 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան - 2,500,000 $]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1, 2,500,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d115356 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Էրեբունի, Երևան - 1,445,000 $]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1, 1,445,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-գրասենյակային-տարածք-արաբկիրում-երևան-d118528 <![CDATA[Գրասենյակային տարածք, Արաբկիր, Երևան - 2,500 $/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 2, 4 սենյակ, 2,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-բիզնես-կենտրոն-արաբկիրում-երևան-d118461 <![CDATA[Բիզնես կենտրոն, Արաբկիր, Երևան - 3,500,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 4, 7 սենյակ, 3,500,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-գրասենյակային-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d118285 <![CDATA[Գրասենյակային տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 4,000 $/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 3/8, 3 սենյակ, 4,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d111528 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 25,000 $/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1/10, 25,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d111382 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Դավթաշեն, Երևան - 365,000 $]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 2/2, 365,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բիզնես-կենրոնում-գրասենյակի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d467 <![CDATA[Գրասենյակ բիզնես կենտրոնում, Փոքր Կենտրոն, Երևան - պայման.]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 8/9, 7 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/նոր-նորքում-երևան-d119067 <![CDATA[Հյուրատուն, սենյակ, Նոր Նորք, Երևան - 125,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 1, 125,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d119062 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 500,000 Դ/ամիս]]> 2024-06-20T23:53:22+04:00 2, հարկ 3/4, 500,000 Դ/ամիս]]>