http://old.bnakaran.com/rss/new-props?category=2 <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2021-10-28T03:58:00+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/վարձով-բնակարան-գրասենյակի-համար-փոքր-կենտրոնում-երևան-d102881 <![CDATA[Բնակարան գրասենյակի համար, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 700 $/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/10, 1 սենյակ, 700 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d106152 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 200,000 Դ/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ -1/3, 200,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d104798 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 3,500 $/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 1/17, 3,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d108546 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 400,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/7, 400,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d100235 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Աջափնյակ, Երևան - 76,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 1/5, 76,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d102193 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 800,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/3, 800,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-աջափնյակում-երևան-d109795 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Աջափնյակ, Երևան - 300,000 Դ/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 2/2, 300,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d105317 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 3,000 $/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 5/9, 3,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d108855 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 950 $/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/11, 950 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-առանձնատուն-գրասենյակի-համար-նորք-մարաշում-երևան-d110672 <![CDATA[Առանձնատուն գրասենյակի համար, Նորք Մարաշ, Երևան - պայման.]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/3, 8 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/գրասենյակի-համար-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d110677 <![CDATA[Բնակարան գրասենյակի համար, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 81,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 2/5, 1 սենյակ, 81,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-գրասենյակային-տարածք-մալաթիա-սեբաստիայում-երևան-d110607 <![CDATA[Գրասենյակային տարածք, Մալաթիա-Սեբաստիա, Երևան - պայման.]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 2/3, 10 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d110653 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Էրեբունի, Երևան - 1,100,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/3, 1,100,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d109422 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 400,000 Դ/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 2/2, 400,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/հյուրանոցային-համլիրի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d94471 <![CDATA[Հյուրանոցային համալիր, Արաբկիր, Երևան - 5,800,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 4/4, 5,800,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d96030 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Աջափնյակ, Երևան - պայման.]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 4/4, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d105769 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 280,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ -1/5, 280,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d107968 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - պայման.]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 1/10, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-մալաթիա-սեբաստիայում-երևան-d99886 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Մալաթիա-Սեբաստիա, Երևան - պայման.]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/հյուրանոցային-համլիրի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d110643 <![CDATA[Հյուրանոցային համալիր, Դավթաշեն, Երևան - 3,350,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 2/2, 3,350,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-ունիվերսալ-տարածք-քանաքեռ-զեյթունում-երևան-d110641 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան - պայման.]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/3, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d97988 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - պայման.]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 1/5, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/հյուրանոցային-համլիրի-վաճառք-ջերմուկում-d98178 <![CDATA[Հյուրանոցային համալիր, Ջերմուկ, Վայոց Ձոր - 5,500,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 4/4, 5,500,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d108910 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Արաբկիր, Երևան - 5,500,000 Դ/ամիս]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00 2, հարկ 3/3, 5,500,000 Դ/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/գրասենյակի-համար-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d110638 <![CDATA[Բնակարան գրասենյակի համար, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 155,000 $]]> 2021-10-28T03:58:00+04:00