http://old.bnakaran.com/rss/new-props <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2021-02-27T16:03:03+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d100445 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Մեծ Կենտրոն - 135,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 1/4, 4 սենյակ, 135,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-4-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d64408 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 1,000 $/ամիս]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 10/14, 4 սենյակ, 1,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d69863 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 1,500 $/ամիս]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 10/14, 3 սենյակ, 1,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d82318 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 260,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 1/5, 260,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-վահագնի-թաղամասում-երևան-d97764 <![CDATA[Առանձնատուն, Երևան, Վահագնի թաղամաս - 300,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, 7 սենյակ, 300,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d97899 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Մեծ Կենտրոն - 180,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 8/12, 3 սենյակ, 180,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-5-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d93189 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 3,000 $/ամիս]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 6/7, 5 սենյակ, 3,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-առանձնատուն-մեծ-կենտրոնում-երևան-d93312 <![CDATA[Առանձնատուն, Երևան, Մեծ Կենտրոն - 1,200 $/ամիս]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, 5 սենյակ, 1,200 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d107532 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Մեծ Կենտրոն - 455,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 2/8, 4 սենյակ, 455,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d103855 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 300,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 2/14, 3 սենյակ, 300,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-առանձնատուն-ավանում-երևան-d100939 <![CDATA[Առանձնատուն, Երևան, Ավան - 3,500 $/ամիս]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, 7 սենյակ, 3,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d95188 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Արաբկիր - 230,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 2/7, 4 սենյակ, 230,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d106845 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 170,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 4/5, 3 սենյակ, 170,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d105449 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - պայման.]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 11/14, 2 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d102712 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 367,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 5/14, 3 սենյակ, 367,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d102309 <![CDATA[Առանձնատուն, Երևան, Աջափնյակ - 390,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, 9 սենյակ, 390,000 $]]> http://old.bnakaran.com/5-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d86962 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 550,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 5/15, 5 սենյակ, 550,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d95995 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 420,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 12/16, 4 սենյակ, 420,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d68187 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - պայման.]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 6/17, 4 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/7-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d96045 <![CDATA[Բնակարան, 7 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 730,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 20/22, 7 սենյակ, 730,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d101755 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 195,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 3/14, 2 սենյակ, 195,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-նորք-մարաշում-երևան-d102306 <![CDATA[Առանձնատուն, Երևան, Նորք Մարաշ - 500,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, 8 սենյակ, 500,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-քանաքեռ-զեյթունում-երևան-d102287 <![CDATA[Առանձնատուն, Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն - պայման.]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, 6 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d100235 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Երևան, Աջափնյակ - 73,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 1/5, 73,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d98206 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 850,000 $]]> 2021-02-27T16:03:03+04:00 2, հարկ 10/12, 3 սենյակ, 850,000 $]]>