http://old.bnakaran.com/rss/new-props <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2023-11-30T01:13:10+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d101878 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 145,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 2/10, 3 սենյակ, 145,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d115369 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 248,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 7/17, 2 սենյակ, 248,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d111212 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Դավթաշեն, Երևան - 95,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 16/18, 2 սենյակ, 95,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d111719 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Դավթաշեն, Երևան - 85,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 9/18, 2 սենյակ, 85,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d112496 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 134,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 6/9, 2 սենյակ, 134,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d109508 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 134,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 2/4, 2 սենյակ, 134,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d42339 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 240,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 10/16, 3 սենյակ, 240,000 $]]> http://old.bnakaran.com/1-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d97606 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 235,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 5/15, 1 սենյակ, 235,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-4-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d117897 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 4,000 $/ամիս]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 6/10, 4 սենյակ, 4,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d115077 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,500 $/ամիս]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 5/8, 3 սենյակ, 2,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-էջմիածինում-d114042 <![CDATA[Առանձնատուն, Էջմիածին, Արմավիր - 240,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, 240,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-4-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d117893 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 3,500 $/ամիս]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 3/9, 4 սենյակ, 3,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d114144 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,150,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 4/12, 4 սենյակ, 1,150,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-երևանում-d117895 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան - 347,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 9/10, 3 սենյակ, 347,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-1-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d115799 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,000 $/ամիս]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 4/5, 1 սենյակ, 1,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d116316 <![CDATA[Առանձնատուն, Էրեբունի, Երևան - 2,500,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, 2,500,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-արգավանդում-d110651 <![CDATA[Առանձնատուն, Արգավանդ, Արարատ - 459,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, 459,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-բերդկունքում-d110334 <![CDATA[Առանձնատուն, Բերդկունք, Գեղարքունիք - 82,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, 82,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d80866 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 405,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 3/5, 4 սենյակ, 405,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d115991 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,000 $/ամիս]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 19/19, 2 սենյակ, 2,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d91066 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,200 $/ամիս]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 6/12, 3 սենյակ, 2,200 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-նոր-նորքում-երևան-d115528 <![CDATA[Առանձնատուն, Նոր Նորք, Երևան - 495,000 $]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, 495,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-դավթաշենում-երևան-d103355 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Դավթաշեն, Երևան - պայման.]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 12/15, 3 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-6-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d110003 <![CDATA[Պենտհաուս, 6 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 5,000 $/ամիս]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 5/5, 6 սենյակ, 5,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d113766 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 60,600,000 Դ]]> 2023-11-30T01:13:10+04:00 2, հարկ 7/9, 3 սենյակ, 60,600,000 Դ]]>