http://old.bnakaran.com/rss/new-props <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2022-05-24T09:19:41+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-ձորաղբյուրում-d112703 <![CDATA[Առանձնատուն, Ձորաղբյուր, Կոտայք - 250,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, 250,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d112697 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 200,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 5/13, 3 սենյակ, 200,000 $]]> http://old.bnakaran.com/1-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-նոր-նորքում-երևան-d112701 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Նոր Նորք, Երևան - 43,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 4/5, 1 սենյակ, 43,000 $]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d45723 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 350,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 2/5, 3 սենյակ, 350,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d108004 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 450,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 1/5, 450,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-1-սենյականոց-բնակարան-մեծ-կենտրոնում-երևան-d81949 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 600 $/ամիս]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 3/9, 1 սենյակ, 600 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d58910 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 1,500 $/ամիս]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 2/5, 3 սենյակ, 1,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d108897 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 125,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 9/14, 4 սենյակ, 125,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d111671 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 94,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 2/5, 2 սենյակ, 94,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d111390 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - պայման.]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 9/14, 4 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d91652 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 225,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 10/16, 2 սենյակ, 225,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-առանձնատուն-արաբկիրում-երևան-d110876 <![CDATA[Առանձնատուն, Արաբկիր, Երևան - 5,000 $/ամիս]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, 5,000 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-նորք-մարաշում-երևան-d110097 <![CDATA[Առանձնատուն, Նորք Մարաշ, Երևան - պայման.]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-շենգավիթում-երևան-d108254 <![CDATA[Առանձնատուն, 3 հարկանի, Շենգավիթ, Երևան - 420,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, 7 սենյակ, 420,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d111393 <![CDATA[Առանձնատուն, Աջափնյակ, Երևան - 225,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, 225,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մալաթիա-սեբաստիայում-երևան-d109131 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Մալաթիա-Սեբաստիա, Երևան - 43,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 1/9, 2 սենյակ, 43,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d97729 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 790,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 1/5, 790,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d110653 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Էրեբունի, Երևան - 1,100,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 3/3, 1,100,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-արգավանդում-d110651 <![CDATA[Առանձնատուն, Արգավանդ, Արարատ - 270,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, 270,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-էրեբունիում-երևան-d109877 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Էրեբունի, Երևան - 93,000 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 3/5, 4 սենյակ, 93,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-4-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d90886 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,500 $/ամիս]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 6/12, 4 սենյակ, 2,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d111658 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 2,500 $/ամիս]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 6/10, 3 սենյակ, 2,500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d84263 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 800 $/ամիս]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 2/5, 2 սենյակ, 800 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-արաբկիրում-երևան-d98958 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Արաբկիր, Երևան - 1,200 $/ամիս]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 2/5, 3 սենյակ, 1,200 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d106370 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Փոքր Կենտրոն, Երևան - 3,500 $]]> 2022-05-24T09:19:41+04:00 2, հարկ 9/15, 3 սենյակ, 3,500 $]]>