http://old.bnakaran.com/rss/new-props <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2019-12-14T08:29:27+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d101174 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 175,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 2/5, 3 սենյակ, 175,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d103774 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Մեծ Կենտրոն - 210,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 5/6, 4 սենյակ, 210,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d103775 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Մեծ Կենտրոն - 189,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 3/6, 4 սենյակ, 189,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d78265 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 92,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 2/4, 2 սենյակ, 92,000 $]]> http://old.bnakaran.com/առանձնատան-վաճառք-ավանում-երևան-d103777 <![CDATA[Առանձնատուն, Երևան, Ավան - 565,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, 8 սենյակ, 565,000 $]]> http://old.bnakaran.com/5-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d103780 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - պայման.]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 4/5, 5 սենյակ, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d103783 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 370,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 3/5, 4 սենյակ, 370,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d103778 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 900 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 7/16, 2 սենյակ, 900 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/5-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d102319 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 590,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 10/17, 5 սենյակ, 590,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ունիվերսալ-տարածքի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d103772 <![CDATA[Ունիվերսալ տարածք, Երևան, Արաբկիր - 85,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 1/5, 85,000 $]]> http://old.bnakaran.com/4-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d103771 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 350,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 1/5, 4 սենյակ, 350,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d97850 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 130,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 3/14, 2 սենյակ, 130,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d102380 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 800 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 11/13, 2 սենյակ, 800 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-1-սենյականոց-բնակարան-արաբկիրում-երևան-d29901 <![CDATA[Բնակարան, 1 սենյականոց, Երևան, Արաբկիր - 450 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 2/5, 1 սենյակ, 450 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-3-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d71151 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 750 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 2/5, 3 սենյակ, 750 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/5-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d98859 <![CDATA[Բնակարան, 5 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 229,999 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 4/5, 5 սենյակ, 229,999 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d90705 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Արաբկիր - 500 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 3/5, 2 սենյակ, 500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d102362 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Արաբկիր - 90,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 1/5, 2 սենյակ, 90,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d95441 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Արաբկիր - 49,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 6/6, 2 սենյակ, 49,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d89774 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Արաբկիր - 82,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 3/7, 2 սենյակ, 82,000 $]]> http://old.bnakaran.com/2-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d81154 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Արաբկիր - 500 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 11/12, 2 սենյակ, 500 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d84114 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 170,000 $]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 2/9, 3 սենյակ, 170,000 $]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-4-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d64408 <![CDATA[Բնակարան, 4 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 1,400 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 10/14, 4 սենյակ, 1,400 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/3-սենյականոց-բնակարանի-վաճառք-փոքր-կենտրոնում-երևան-d102244 <![CDATA[Բնակարան, 3 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 800 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 4/10, 3 սենյակ, 800 $/ամիս]]> http://old.bnakaran.com/վարձով-2-սենյականոց-բնակարան-փոքր-կենտրոնում-երևան-d99185 <![CDATA[Բնակարան, 2 սենյականոց, Երևան, Փոքր Կենտրոն - 800 $/ամիս]]> 2019-12-14T08:29:27+04:00 2, հարկ 5/12, 2 սենյակ, 800 $/ամիս]]>